Lihaskonna spetsiifiline ravimassaaž, kroonilise lihasvalu efektiivne ravi

Kui teid vaevab mingisugune valu, mille põhjust pole leitud, või millest teil ei ole näiteks ravivõimlemise või mõne muu teraapia abil õnnestunud vabaneda, siis on olemas veel üks võimalus… See ei ole lihtsalt ˮravimassaažˮ, vaid ravimassaaž, mis keskendub konkreetsete probleemide lahendamisele. 

Trigerpunktidest on vist juba üsna paljud kuulnud, kuid mida kujutavad endast lihasdüsbalanss ja müofastsiaalne jäigastumine arvatavasti veel nii palju ei teata. Kui lihastes paiknevad trigerpunktid ehk päästikpunktid, kuidas keegi soovib, on meie kehas ühed peamised valuallikad, siis normaalse lihastasakaalu häirumine või lihaskoe jäigastumine on ühed peamised põhjused, miks need valud muutuvad püsivamaks ning ravile raskemini alluvaks. 

See, kuidas me enda lihaseid kasutame või oleme sunnitud kasutama, mōjutab otseselt nende omavahelist tasakaalu. Lihastasakaalu häirumise tagajärjel peavad osad lihased, kas siis mingisuguste igapäevaste tegevuste juures või ka spordiga tegeledes, üle töötama, mille tulemusel tekib nendes ülepingeseisund. Aja jooksul lihaspinge süveneb, krooniliselt ülepinges lihastes hakkab järk-järgult toimuma sidekoestumisprotsess ehk jäigastumine. Ülekoormusvigastused või pidevalt ühtedes ja samades sundasendites viibimine võivad neid protsesse oluliselt kiirendada. Probleemi areng, millal või kuidas valud kellelgi avalduvad, sõltub paljudest erinevatest faktoritest.

Lihasdüsbalanss võib sageli olla alguse saanud juba aastaid enne seda kui asjade kulg jõuab valude tekkimiseni. Latentsed ehk uinuvas olekus trigerpunktid võivad lihastes eksisteerida pikka aega, ilma et enda olemasolust otseselt märku annaksid, kuid need võivad siiski häirida lihaste töövõimet ning normaalset talitlemist. 

Lihaste kroonilise ülepinge puhul, kui nendes on juba mingil määral toimunud ka sidekoestumine, ei pruugi tavaline lihasmassaaž või ka ravimassaaž enam piisavat toimet omada. Mida rohkem on lihastes jõudnud toimuda jäigastumisprotsessid, seda üksikasjalikumat, täpsemalt suunatud ning rohkem süvitsi toimivat käsitlemist sellised lihased valust vabanemiseks vajavad.  

Inimesed, kelle lihased on enam-vähem heas tasakaalus ning mitmekülgselt treenitud, taluvad üldiselt ka erinevates sundasendites olemist või korduvate liigutuste tegemist paremini. Kuid ilma asjakohase lihashoolduseta võib loomulikult ka neil pikapeale osades lihastes ületoonus tekkida, ning aja jooksul süveneda. Vastavalt sellele, millised lihased mingis konkreetses asendis olles või liigutust sooritades peavad kõige rohkem töötama.